publicerad: 2021  
västerlandet bestämd form
väst·er|­land·et
substantiv
väs`terlandet
ålderdomligt Europa
nu­mera sär­skilt om den europeiska kulturens utbredningsområde, dvs. äv. t.ex. Amerika
väster­landets teknologi
belagt sedan 1855