publicerad: 2021  
y y:et, plural y:n el. y, bestämd plural y:na
substantiv
tjugo­femte bok­staven i det svenska alfabetet
ofta anv. som beteckning på andra el. beroende variabeln i matematiska ut­tryck
JFR x
y-värde
belagt sedan 1717; av lat. y; jfr grek. yp´silon (υ)