publicerad: 2021  
åbäke åbäket åbäken
å|­bäk·et
substantiv
å`bäke
vanligen i vissa ut­tryck stort och otympligt före­mål
ett åbäke till skänkskåp
någon gång äv. om person var­dagligt
ett åbäke till kärring trängde sig före i kön
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska obäke, afbäke 'be­läte, av­gud'; till av i bet. 'över det vanliga måttet' och 1bak!!