publicerad: 2021  
åder ådern ådror
även
1ådra ådran ådror
ådr·an
substantiv
´der] el. `dra]
1 (större) blod­kärl särsk. om mer el. mindre synligt sådant hos människa
en liten åder i pannan svällde
slå åder åder­låtaatt koppa eller slå åder är gamla behandlings­metoder in­om folk­medicinen
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska adher, aþra; gemensamt germanskt ord; grundbet. trol. 'in­älvor'
2 under­jordisk bana för (grund)vatten som ofta vidgas till källa el. brunn
äv. om del av vatten­drag
kungsådra
belagt sedan 1420–50 Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)
3 smal led eller gång av av­vikande material särsk. om värde­fullare material i normal berg­art
guldåder; malmådra
äv. om av­vikande färg eller dylikt
ljusare ådror i den mörka mahognyn
belagt sedan 1472–86 Speculum Virginum