publicerad: 2021  
källåder käll­ådern källådror
käll|­ådern, käll|­ådr·an
substantiv
käll`åder
vatten som rinner till en källa
en liten oas där en käll­åder rann i dagen; en liten käll­åder sprang ut från bergs­sidan
belagt sedan 1689