publicerad: 2021  
åk åket, plural åk, bestämd plural åken
åk·et
substantiv
1 var­dagligt fordon särsk. om spec. ut­rustad el. sportig bil men äv. om snabb motor­båt m.m.
lyxåk; vrålåk
belagt sedan 1668; till åka
2 en­staka tävling i viss sport, särsk. så­dan där del­tagarna startar separat och inte drivs fram­åt av egen muskelkraft
JFR lopp 1
hon grenslade en port i andra åket
äv. om en­staka tränings­åk
belagt sedan 1930