publicerad: 2021  
åklagarmyndighet åklagar­myndigheten åklagar­myndigheter
å·klag·ar|­mynd·ig·het·en
substantiv
å`klagarmyndighet
vanligen bestämd form myndighet som har i upp­gift att ut­reda och vid dom­stol åtala för brott
polis- och åklagar­myndighet; enligt åklagar­myndighetens beslut fick hus­rannsakan före­tas
belagt sedan 1909