publicerad: 2021  
åldersgräns ålders­gränsen ålders­gränser
ålders|­gräns·en
substantiv
ål`dersgräns
före­skriven lägsta eller högsta ålder för viss verksamhet eller dylikt
ålders­gränsen för att få handla på systemet; en övre ålders­gräns för studie­medel
belagt sedan 1880