publicerad: 2021  
ångest ångesten
ång·est·en
substantiv
ång´est
stark negativ känsla av att vara ut­satt för press eller (obestämda) hot ofta lång­varig och in­gripande i hela livs­föringen; ofta förenad med hjärt­klappning, and­nöd el. yrselkänsla
ångestdämpande; ångestladdad; ångestrop; dödsångest
stark ångest; lindrig ångest; känna ångest; lindra ångest
ångest (för/över något/att+verb/sats)
ångest (för något)
ångest (för sats)
ångest (för att+verb)
ångest (över något)
ångest (över sats)
ångest (över att+verb)
oro och ångest; han drack för att dämpa sin ångest; hon kände ångest in­för sin fram­tid
äv. något försvagat
beslutsångest; hälsoångest; klimatångest; myndighetsångest; prestationsångest; räckviddsångest; skaparångest
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska angist; av lågtyska angest med samma betydelse; grundbet. 'trånghet i halsen'; besläktat med ånger
Ångest, ångest är min arve­del,
min strupes sår,
mitt hjärtas skri i världen. Pär Lagerkvist, Ångest, ångest är min arve­del (i dikt­samlingen Ångest, 1916)