publicerad: 2021  
årsklass års­klassen års­klasser
års|­klass·en
substantiv
å`rsklass
samman­fattningen av alla personer (in­om viss, större grupp) som är födda ett visst år
SYN. årskull
årsklass (tal)
de stora års­klasserna födda på 1940-talet
äv. i fråga om personer som ut­bildats el. ut­examinerats ett visst år
års­klassen 1961 från högre all­männa läro­verket i staden
belagt sedan 1867