publicerad: 2021  
år året, plural år, bestämd plural åren
år·et
substantiv
tids­period som mot­svarar den tid som det tar för jorden att röra sig ett varv runt solen el. för solen att (skenbart) åter­komma till samma punkt på stjärn­himlen; ca 365 1/4 dygn
(i/under) ett år
(i) ett år
(under) ett år
hon är femton år gammal; om några månader fyller han 40 år; de hade känt var­andra i ett knappt år; saneringen tog flera år; hon hade offrat de bästa åren av sitt liv på honom; projektet var inne på tredje året
spec. om så­dan tids­period med fast­ställt nummer som an­vänds i tide­räkningen och som om­fattar tiden från första januari till sista december
i år; nästa år; förra året; hon är född år 1981; årets Nobel­pris i litteratur; på årets första dag; vi måste vänta till nästa år; en tillbaka­blick på det gångna året
äv. om så­dan tids­period med annan främre och bakre gräns, sär­skilt för ekonomiskt el. administrativt syfte vanligen i sammansättn.
ofta med tanke på (resultat el. samman­fattning av) viss verksamhet etc. under så­dan (fast­lagd) tids­period
årsabonnemang; årsbokslut; årsgenomsnitt; årsmedeltemperatur; årsrapport
ett fint år för svensk fri­idrott
äv. om ålder som an­ges i sådana tids­perioder ofta plur.
barnaår; tonår
dö vid unga år; vara i sina bästa år
äv. i ut­tryck för att någon/något är mest fram­stående under året
årets film; årets match; årets artist
bli/komma till åren eller vara till åren (kommen) vara/bli gammalhon har blivit till åren men sjunger fort­farande på en jazzklubb flera gånger i veckan
bära sina år med heder ha åldrats föga och på ett stil­fullt sätthon fyller 65 i år och bär sina år med heder
fylla år ha födelse­daghon fyller år i slutet av juni
gott nytt år (jag hoppas att du/ni får) ett bra nytt årvid tolv­slaget skålade de och önskade var­andra gott nytt år
(i) nådens år årsärsk. i religiösa samman­hang: kyrkan byggdes i nådens år 1716
man skrev år det var årpå sommaren – man skrev år 1834 – kom koleran till landet
med (ett an­tal) år på nacken (ett an­tal) år gammalen kriminal­gåta med 80 år på nacken upp­dagades
på år och dag/dar på mycket längedet var den roligaste match han sett på år och dar
se ut som sju svåra år se se ut
sideriskt år år räknat i förhållande till en fast riktning i rymden
så här års vid den här tiden på året
tropiskt år år räknat mellan två vår­dagjämningar
år ut och år in varje år under en lång tidvarje år lanseras nya smaker och former men det finns ock­så glassar som håller år ut och år in
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska ar; gemensamt germanskt ord, trol. med grundbet. 'vår (års­tiden)'; jfr ur­sprung till äring