publicerad: 2021  
årskull års­kullen års­kullar
års|­kull·en
substantiv
å`rskull
samman­fattningen av alla personer (in­om viss, större grupp) som är födda ett visst år
en årskull (av några) en årskull (några)
äv. ut­vidgat i fråga om personer ut­examinerade eller dylikt ett visst år
den senaste års­kullen från gymnasiet
belagt sedan 1571