publicerad: 2021  
åta sig åtog åtagit, presens åtar
även åld.
åtaga sig åtog åtagit, presens åtager
verb
å`ta sig el. å`taga sig
ta på sig an­svaret för (ut­förandet av) viss upp­gift
någon åtar sig något/att+verb
någon åtar sig något
någon åtar sig att+verb
advokaten ville inte åta sig fallet; hon åtog sig att se till att kallelse sändes ut
belagt sedan ca 1670; till 3å och ta 1
åta sigåtagande