publicerad: 2021  
åtalseftergift åtals­eftergiften
å·tals|­efter·gift·en
substantiv
å`talseftergift
under­låtelse att väcka åtal för något t.ex. för att brottet är lindrigt el. gärnings­mannen mycket ung
de flesta ungdomarna fick åtals­eftergift för bråket
belagt sedan 1944