publicerad: 2021  
återförsäkra återförsäkrade återförsäkrat
verb
å`terförsäkra
1 göra (försäkringsrisk) till före­mål för åter­försäkring
återförsäkra något
belagt sedan 1898
2 skaffa garantier för att viss verksamhet kan äga rum
återförsäkra något
åt­gärder för att åter­försäkra den viktiga produktionen av stål
belagt sedan 1964
återförsäkraåterförsäkring