publicerad: 2021  
återgivning åter­givningen åter­givningar
åter|­giv·ning·en
substantiv
å`tergivning
det att åter­ge något
färgåtergivning; ljudåtergivning
återgivning (av något)
en färg-tv med ut­märkt åter­givning
äv. om resultatet
författarens åter­givning av känslor och stämningar
belagt sedan 1819