publicerad: 2021  
återgälda återgäldade återgäldat
verb
å`tergälda
betala till­baka
någon återgäldar något
åter­gälda ett lån
vanligen bildligt ge lik­värdigt ut­byte för något (vanligen abstrakt)
åter­gälda en visit; åter­gälda en kyss; åter­gälda en för­olämpning; deras stor­sinthet blev illa åter­gäldad
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska atergiälda
återgäldaåtergäldande, återgäldning