publicerad: 2021  
återhållsam åter­hållsamt åter­hållsamma
åter|­håll·samm·are
adjektiv
å`terhållsam
som und­viker att handla på ett allt­för kraft­fullt sätt i all­mänhet el. på visst om­råde
återhållsam (med något/att+verb)
återhållsam (med något)
återhållsam (med att+verb)
han var åter­hållsam med av­slöjanden i sina memoarer
spec. i fråga om (ätande och) drickande
han var åter­hållsam med alkohol
äv. om handling eller dylikt
ett åter­hållsamt yttrande
ibland försvagat (något oegentligt) åter­hållen
hennes vrede var åter­hållsam; huvudrolls­innehavarens åter­hållsamma spel
belagt sedan 1796