publicerad: 2021  
återspegling åter­speglingen åter­speglingar
åter|­spegl·ing·en
substantiv
å`terspegling
det att återspegla något
återspegling (av något) (i något)
äv. konkret om bild eller dylikt
åter­spegling i en dagg­droppe
belagt sedan 1809