publicerad: 2021  
återstod åter­stoden åter­stoder
åter|­stod·en
substantiv
å`terstod
något som åter­står
återstoden (av något)
åter­stoden av dagen; han slängde i sig åter­stoden av maten; hon har begärt att få av­tjäna åter­stoden av straffet i Sverige
belagt sedan 1763 i sin nuv. form; jfr fornsvenska aterstadher 'åter­stod'; till återstå; jfr ur­sprung till stod