publicerad: 2021  
ägande ägandet
äg·and·et
substantiv
ä`gande
det att äga något
ägandeförhållande; äganderätt; samägande
gemensamt ägande
korsvist ägande ägande som inne­bär att aktie­bolag har aktier i var­andra
belagt åtm. sedan 1524