publicerad: 2021  
ärg ärgen
ärg·en
substantiv
[är´j]
grön, giftig beläggning på koppar- och brons­föremål upp­kommen genom luftens in­verkan under längre tid
belagt sedan ca 1640; bildn. till fornsvenska er 'koppar; brons'; gemensamt germanskt ord, identiskt med lat. æ´s 'koppar; brons'