publicerad: 2021  
äggcell ägg­cellen ägg­celler
ägg|­cell·en
substantiv
ägg`cell
köns­cell hos kvinna eller hon­djur
en ny­född flickas ägg­stockar inne­håller cirka 200 000 ägg­celler var­dera och några ny­bildningar äger inte rum
belagt sedan 1680