publicerad: 2021  
donator donatorn donatorer
substantiv
dona`tor
1 person som donerar något vanligen pengar till visst ända­mål
en donator (av något)
fri­kostiga donatorer har ställt medel till förfogande; enligt donators önskan ska sökande från hans hem­trakt ha före­träde till stipendiet
belagt sedan 1857; av lat. dona´tor 'givare'; till donera
2 atom som lätt kan joniseras genom sin benägenhet att av­ge elektroner; vanligen i halv­ledare
belagt sedan 1977