publicerad: 2021  
1ända
adverb
än`da
längs hela sträckan till viss slut­punkt (el. från viss startpunkt); vanligen med bi­betydelse av stort av­stånd
han följde henne ända hem; vägen ledde inte ända fram till stugan; pucken gled ända in i mål; han fyllde glaset ända till brädden; en ört som går ända upp på kal­fjället
ofta äv. i fråga om tid
vi är lediga ända till nästa tis­dag; före­taget har haft en ledande roll ända sedan 1930-talet; de beslut som nu tas har åter­verkningar ända in i nästa år­hundrade
äv. bildligt
målet fördes ända upp till högsta dom­stolen
spec. i ett ut­tryck för (inte upp­nådd) fram­gång eller dylikt något var­dagligt
det svenska laget kämpade tappert men nådde inte ända fram
belagt sedan 1548; till 2ända
2ända ändan ändar
eller
ände änden ändar
änd·an, änd·en
substantiv
än`da el. än`de
en­dera av de två yttersta delarna av något lång­sträckt före­mål, om­råde etc.
framända; tjockända; ändkapning
ändan (av något)
i bortre ändan av korridoren; hon satt på ändan av bänk­raden; salen har in­gången i ena ändan och ett podium i den andra; en snipa är en båt som är spetsig i båda ändarna
äv. i vissa ut­tryck som an­ger (onormalt) läge hos något lång­sträckt i obestämd form sing.
ställa sängen på ända; håret stod på ända; han välte skåpet över ända
äv. om ytter­del av något böjligt; ibland äv. ut­vidgat om hel (kortare) lina eller dylikt vanligen i formenända
garnända; repända
fukta ändan av tråden för att kunna trä den genom nåls­ögat
äv. bildligt
i andra ändan av partiets ideologiska spektrum
äv. med tanke på bara den ena ytter­delen, an­givande slut­punkt eller dylikt ofta i formenände
resa till världens ända
äv. (bildligt) i fråga om av­slutning i tiden eller dylikt ofta i formenände
det fanns ingen ända på svårigheterna; det var ingen ända på hans kverulerande; så kommer det att förbli in­till tidens ända
bränna sitt ljus i båda ändar se ljus
dagarna i ända se dag
ta en ände med förskräckelse ur­sprungligen biblisktsluta med en katastrofbuss­resan höll på att ta en ände med förskräckelse när ett av däcken exploderade
vara till ända ha nått slut­punktenom tids­period: innan året var till ända hade han vunnit två priser för bästa manliga roll
vara vid vägs ände ha ut­tömt alla möjligheter
över ända med nedre delen upp­åtminibussen låg över ända vid sidan om vägen ○ äv. bildligtklimat­förändringar, terrorism och pandemier är tre oberäkneliga faktorer som kan kasta ekonomiska prognoser över ända
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska ände; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'det som är mitt emot'; besläktat med anlete, 3än 1, änne
3ända ändan ändor
änd·an
substantiv
än`da
var­dagligt bakre, rundat kropps­parti mellan ryggen och benen hos människa; särsk. med tanke på vissa kropps­funktioner
sätta sig på ändan; få en spark i ändan; torka sig i ändan
få ändan ur vagnen var­dagligtbörja handlaefter inaktiv period: de väntade på att kommunal­rådet skulle få ändan ur vagnen och verk­ställa beslutet
hur man (än) vänder sig (så) har man ändan bak hur man än bär sig åt så är det all­tid galet på något sätt
belagt sedan 1821; samma ord som 2ända!!
4ända ändade ändat
verb
än`da
1 göra slut på något (vanligen abstrakt)
ända något
hans liv ändades genom en hjärt­attack
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska ända; till 2ända!!
2 nå sitt slut
ända någonstans/tid/sätt
ända någonstans
ända sätt
ända tid
hans liv ändade i oktober i fjol
äv. med an­givande av slutmål eller dylikt
en ut­veckling som ändade i kaos
belagt sedan 1430–50 Fem Mose böcker
ändaändande