publicerad: 2021  
ändamålsenlig ändamåls­enligt ändamåls­enliga
ända·måls|­en·lig
adjektiv
än`damålsenlig
som lämpar sig väl för sitt ända­mål om hjälp­medel, metod etc.
ändamålsenlig (för någon) (att+verb)
ändamåls­enlig teknik; en ändamåls­enlig idrotts­hall; modern och ändamåls­enlig apparatur; för fjäll­vandring behövs ändamåls­enlig klädsel
belagt sedan 1830