publicerad: 2021  
ärkeängel ärkeängeln ärkeänglar
ärke|­ängl·ar
substantiv
är`keängel
ängel av högsta rang
ärke­ängeln Gabriel
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska arkängil