publicerad: 2021  
överföring över­föringen över­föringar
över|­för·ing·en
substantiv
ö`verföring
det att överföra något
överföring (av någon/något) (till någon/något)
överföring (av någon) (till någon)
överföring (av någon) (till något)
överföring (av något) (till någon)
överföring (av något) (till något)
spec. i fråga om pengar
automatisk över­föring till kontot
spec. äv. i kommunikations­tekniska samman­hang
överföringsfel; dataöverföring; ljudöverföring; talöverföring
spec. äv. psykologi
det rörde sig inte om äkta kärlek utan snarare om en över­föring av hans känslor för modern
belagt sedan 1589