publicerad: 2021  
överklass över­klassen över­klasser
över|­klass·en
substantiv
ö`verklass
mest vid beskrivning av äldre förhållanden ofta bestämd form den ekonomiskt och socialt bäst ställda delen av befolkningen i ett sam­hälle
överklassbakgrund; överklassfamilj; överklasshem; överklassområde
nöjen som tidigare var för­behållna över­klassen
spec. med tanke på viss typ av upp­förande etc.
överklassfasoner
man behöver inte verka över­klass bara för att man för till­fället har lite pengar
belagt sedan 1821