publicerad: 2021  
övermått över­måttet
över|­mått·et
substantiv
ö`vermått
(allt­för) stor mängd eller om­fattning av viss före­teelse
(i) övermått ett övermått (av något)
en till över­mått plikt­trogen tjänste­man; svårigheter fanns i över­mått; vissa scener inne­höll ett över­mått av spänning
belagt sedan ca 1480–1500 (Skrifter till uppbyggelse från medeltiden); fornsvenska owermatta; efter tyska Übermass med samma betydelse