publicerad: 2021  
översättningslån översättnings­lånet, plural översättnings­lån, bestämd plural översättnings­lånen
över·sätt·nings|­lån·et
substantiv
ö`versättningslån
lån från ett språk till ett annat av ett samman­satt ord eller ut­tryck, var­vid över­sättningen ut­förts för en del i taget så att det nya ut­trycket i mål­språket inte verkar vara lånat
ett exempel på översättnings­lån är "sky­skrapa" av engelskans "sky-scraper"
belagt sedan 1896