publicerad: 2021  
övning övningen övningar
öv·ning·en
substantiv
ö`vning
metodiska försök att förbättra någon färdighet genom sär­skilt an­passade (upp­repade) aktiviteter spec. i fråga om intellektuell el. motorisk färdighet
övningsbil; övningsexempel; övningsuppgift; avslappningsövning
övning (i/på något/att+verb)
övning (i något)
övning (i att+verb)
övning (något)
övning (på att+verb)
praktiska övningar; laget behöver mer övning i passnings­spel; övning ger färdighet
äv. med av­sikt att stärka kropps­delar m.m.
balansövning; knipövning; magövning; ryggövning
äv. om mot­svarande hjälp­medel
en bok med övningar i sats­lösning
äv. om mot­svarande tid(punkt)
hon skadade sig under övningen
äv. i fråga om (hot­full) situation som kan upp­stå i fram­tiden
brandövning; försvarsövning; katastrofövning; militärövning
belagt sedan y. fornsv.; fornsvenska öfning; till öva
Andliga övningar. Titel på dikt­samling av Hjalmar Gullberg (1932)