SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
än`das verb ändades ändats änd·asta slut högt.Nollhans liv ändades i en duellibl. äv.ha en (viss) ändelse ngt högt.i infinitiv ändas de flesta verb på ”a”ändas ngnstans/TID/SÄTTsedan 1000-taletrunsten, t.ex. Berga, Smålandvanligen runformer entaþis, etaþis (pret.), fornsv. ändas