publicerad: 2021  
även
adverb
ä`ven
också
en mekanism som fungerar även under svåra förhållanden; han var lysande, och även de andra i laget spelade mycket bra; många är villiga att betala även en hög hyra
ibland med an­tydan om mot­sats till och med
ned­läggningen var ett miss­tag även ekonomiskt; även hans värsta fiender erkänner hans förtjänster
äv. för att an­ge viss osannolik, ogynnsam etc. möjlighet vanligen i konstruktion medom
JFR 3än 4
vattnet har blivit bättre, även om man inte kan bada i det; hand­dukar kan tvättas som vit­tvätt, även om de är kulörta
belagt sedan ca 1550 i bet. 'just, precis'; ca 1700 i bet. 'också'; av lågtyska even 'just; lika', till even (tyska eben) 'jämn'; samma ord som jämn; jfr ur­sprung till oäven
Även du, (min) Brutus. Yttrande som Julius Caesar enligt traditionen ska ha fällt i döds­ögonblicket (44 f.Kr.), när han bland sina mördare kände igen sin tidigare vän Brutus