SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ål`dras verb åldrades åldrats åldr·aspå­verkas negativt av sin stigande ålder särsk. i fråga om hälsa, styrka, skönhet etc. men äv. all­männare; om person Nollhan åldrades i för­tidäv. om (konst­gjorda) material i fråga om håll­fasthet e.d.när gummi­packningen åldras finns risk för läckoribl. äv. neutralt (om person)bli gammal åldras med behagi Sverige kan man åldras i trygghetåldrassedan slutet av 1400-taletSchack-tafvels lekfornsv. aldras Subst.:åldrande, åldring