SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ön`skvärd adjektiv önskvärt önsk|­värdsom bör önskas enl. personliga el. all­mänt god­tagna normer ngt formelltadmin.JFRcohyponymlämplig det är önskvärt att dokumenten publicerasdet är varken rimligt eller önskvärt med ytterligare ned­skärningar av an­slagenäv. om person, nästan en­bart i nekande samman­hangsom är väl­kommen på viss plats el. i visst samman­hang äv. som förskönande om­skrivning i pol. samman­hanghan kände sig inte önskvärd i sitt eget hemstor­spelaren NN var inte önskvärd på kasinoti sam­band med spion­affären förklarades tre diplomater icke önskvärda i landetönskvärd (för ngn) (att+V)med all önskvärd tydlighetsetydlighet sedan ca 1780