publicerad: 2021  
önske-
förled
som är vad någon önskar sig av den före­teelse som an­ges av efter­ledet
önskebarn; önskeroll; önskesemester
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska oska-, unskabarn 'önskebarn'