publicerad: 2021  
överbud över­budet, plural över­bud, bestämd plural över­buden
över|­bud·et
substantiv
ö`verbud
an­bud på viss vara som är högre än annat (aktuellt) an­bud vid auktion
äv. bildligt, sär­skilt i politiska samman­hang mer långt­gående (och vanligen mer kostsamt) förslag
överbudspolitik
belagt sedan 1719