SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
överen´s adjektiv, ingen böjning över|­ensendast predikativt som har samma å­sikt admin.komm.JFRcohyponymensecohyponyminförståddcohyponymenig de var överens om fördelningen av pengarnaöverens med ngn (om ngt/att+V/SATS), ngra är överens (om ngt/att+V/SATS)rörande överenshelt över­ensatt vi måste minska vår klimat­påverkan är vi nog alla rörande över­ens om sedan 1457Namnlös och Valentinfornsv. ower ens (äldre ivir eno); efter lågty. over en med samma betydelse; jfr endräkt, ense