SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
allie´rad adjektiv allierat al·li·er·adsom in­går i (militär) allians admin.mil.pol.ofta substantiveratpartner i allians USA och dess allieradespec. om den anti­nazistiska alliansen under an­dra världs­krigeti best. f. plur. de allierade krävde Tysk­lands villkors­lösa kapitulationallierad med/till ngn/ngt, ngra är allieradesedan 1634