SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`drake substantiv ~n andrakar andrak·enhanne av vild­and zool.ngn gång äv. om ank­hannesedan ca 1675av lågty. andrake med samma betydelse; trol. till 1and och drake ’(and)hanne’; jfr eng. drake, ty. Enterich med samma betydelse