publicerad: 2021  
uthyrning ut­hyrningen ut­hyrningar
ut|­hyr·ning·en
substantiv
u`thyrning
det att låta någon förfoga över något mot betalning särsk. bo­stad el. dyrare lös­egendom
andrahandsuthyrning; biluthyrning; kanotuthyrning; maskinuthyrning
uthyrning (av något)
ersättning för ut­hyrning av privat­bostad
belagt sedan 1855