SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bensi´n substantiv ~en bens·in·entyp av lätt­flyktigt och brand­farligt bränsle för lätta eller snabb­gående motorer särsk. för person­bilar och propellerflygplan; bestående av flytande kol­väten trafik.ämne.JFRcohyponymdiesel bly­fri bensinhöjd skatt på bensininte en droppe bensin kvar i tankenmiljö­klassad bensin med mindre svavel och bensenäv. anv. som hemtvättmedel m.m.tvättbensinsedan 1883modern bildn. till medeltidslat. ben´zoe, se bensoe