publicerad: 2021  
sax saxen saxar
sax·en
substantiv
1 ett klipp­verktyg som består av två mot var­andra verkande rörliga eggar, kryssvis fästa med en gemensam bult
saxa; saxskänklar; fisksax; häcksax; nagelsax
en vass sax; sax, nål och tråd; saxen behövde slipas
ibland mer el. mindre bildligt med ton­vikt på av­lägsnande (spec. i ut­tryck för filmcensur)
modern ville sätta saxen i hans långa hår; censorn lät saxen gå
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska sax, urspr. plur.; gemensamt germanskt ord med bet. 'kniv; svärd'
2 ett fångst­redskap där bytet kläms fast mellan ett par skalmar för päls­djur och vissa fiskarter
fångst med sax an­ses vara djur­plågeri och är förbjudet
äv. om grip- och lyft- el. stöd­redskap med liknande funktions­sätt vanligen i sammansättn.
belagt sedan 1671
3 benställning där benen korsar var­andra som (nu­mera mindre vanlig) hoppstil i höjd­hopp
saxstil
äv. om ett brottnings­grepp med liknande benställning
bensax
koppla en sax på mot­ståndaren
belagt sedan 1925 (som brottningsterm)
4 var­dagligt saxofon
altsax; tenorsax
spela sax
belagt sedan 1934; till saxofon