SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
drög substantiv ~en ~ar drög·entyp av låg, grov arbetskälke rum.trafik.JFRcohyponym1släpa sedan 1345öppet brev utfärdat av kyrkoherden Johan i östgötska Asby med förteckning på mottagna inventarier (Svenskt Diplomatarium)fornsv. drögh, sv. dial. drög ’arbetssläde’; till dra