SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fis substantiv ~en ~ar fis·enut­släpp av (illa­luktande) gaser från änd­tarmen vanligen med väsande ljud vard.fysiol.SYN.synonymfjärtsynonymprutt släppa en fisäv. som skälls­ord el. ned­sätt. i sammansättn.fisblekfisförnämsedan förra hälften av 1400-taletÖstnordiska och latinska medeltidsordspråkfornsv. fis; till fisa