SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jurist´ substantiv ~en ~er jur·ist·enperson som (yrkesmässigt) ägnar sig åt juridik och som vanligen har ngn juridisk examen jur.yrk.JFRhyponymadvokathyponymdomarehyponymåklagare juristexamenbankjuristbolagsjuristhovrättsjuristförsvars­ministern vill gärna ha med två jurister i ut­redningenäv. om person som studerar för att av­lägga juridisk examenjuristerna har tenta på lör­dagsedan 1527av medeltidslat. juris´ta med samma betydelse