SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kala´s substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en kal·as·etfest som mest är in­riktad på förtäring och ev. enklare nöjen scen.JFRcohyponymbankett 1cohyponymbjudning 1cohyponymparty kalasmatbarnkalasfödelsedagskalasbjuda på kalasställa till med kalasha stort kalasgå på kalasäv. bildligt om stor mängd av ngt festligt (mest i sammansättn.)målkalaspusskalasäv. all­mänt positivt förstärkande (ibl. i adjektivisk an­vändning)kalasbrakalasfindet skulle vara kalas om de kunde få ledigt sam­tidigt(på/under/vid) kalasetstå för/betala kalasetstå för kostnadernaarrangörerna av ungdomsdiskot ville att kommunen skulle stå för kalaset som gick på 28 000 kronor sedan ca 1500Sex ekonomiska traktaterfornsv. collass; via lågty. av lat. colla´tio ’samman­skott; bi­drag’ (dvs. knytkalas); jfr kollation