SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mars substantiv, ingen böjning, n-genus årets tredje månad tid.(i/under) mars (månad)sedan 1605av lat. (me´nsis) Ma´rtius ’den åt krigs­guden Mars helgade månaden’; jfr martialisk