publicerad: 2021  
PCB PCB:n
substantiv
[pesebe´]långa e:n
ett farligt miljö­gift
en larm­rapport om förhöjda halter av PCB och tung­metaller hos häckande fåglar
belagt sedan 1977; kortord av engelska polychlorinated biphenyl 'polyklorerat bifenyl'